Õppematerjalid

Eesti teatri algusaastatest

Filmikunstist, kogumik LeMillis

Anttikteatrist

Õpiprojekt “Piraadid” II kooliastmele

Kreutzwald (veebileht)

Kreutzwald (esitlus)

Mowgli, tööleht 5. kl (Tiia Niggulis ja Anu Lauri)

HotPotatoes lisakursuse lõputöö näide PBWorksis

Elektrooniliste õppematerjalide kogu eesti keele ja kultuuri õppeks: http://e-materjalid.wikispaces.com/avaleht

Elektrooniliste õppematerjalide ja juhendite kogu

Õppekavad

Olin üks DigiTiigri õppematerjalide koostajatest.

Olin üks interaktiivse tahvli lisamooduli arendajatest ja õppematerjalide loojatest.

Olin üks hindamismudelite lisamooduli arendajatest ja õppematerjalide loojatest.

Olin üks loovuse lisamooduli arendajatest ja õppematerjalide loojatest.

Olen osalenud Koolielu õppimisürituste "Hindamismudelid II" ja "Mõistekaart ainetunnis" loomisel.

Õppijate töid

5. kl inimeseõpetuses tunnis loodud viki.

HotPotatoes testid:

http://tygsaksakeel.pbworks.com

http://minuklass.pbworks.com

http://ulladokumendid.pbworks.com/

http://koolielu.ee/pg/waramu/view/1-0f1ccd9a413d5cfed4e13adaeeab37dc0d77fd83

http://priimagi.sauropol.com/

http://janak.sauropol.com/

SMART Notebook:

http://koolielu.ee/pg/waramu/view/1-6b843ccf22f63a73ec98d6036155dc69ad6157e3

http://koolielu.ee/pg/waramu/view/1-748a849bdbf2bc2354254e915633f96f76802863

http://koolielu.ee/pg/waramu/view/1-640397817f3aaa42250edbfed31336ba22266f28

http://koolielu.ee/pg/waramu/view/1-df4b0ee04938e6b0157e52b65e6d4ab5c9b4994d

http://koolielu.ee/pg/waramu/view/1-ce09eaa13361f6b197ea805b855d40027236fbf2

DigiTiiger

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/geograafia/tooleht_ruusak.doc/view

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/eesti/gailiti_novell_opilase_tooleht.doc/view

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/keemia/vordlejavastanda.doc/view

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/keemia/ajatelg.doc/view

http://koolielu.ee/pg/waramu/view/1-4c09220ce81cee45008c81b19eacd11c000bb9b6

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/inglise-keel/opimapp_neeme.doc/view

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/inglise-keel/classwork_teigar.doc/view

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/inglise-keel/opimapp_dudkin.doc/view

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/bioloogia-vene-keeles/jogi.pdf/view

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/eesti/filmiteemaline_opimapp_7-_klassile.xls/view

http://www.htk.tlu.ee/digitiiger/valminud_tood/eesti/kerstin_vessik_-_opimapi_juhend.doc/view