Ettekanded

  1. "Tehnoloogilised vahendid eesti keele ja kirjanduse tunnis" - ettekanne Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi sügispäevadel 2014

  2. "Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend" - ettekanne võõrkeeleõpetajate koostööpäevadel Pärnus 17.11.2012

  3. Väliseesti õpetajatele e-õppevara tutvustamine ja testide koostamine HotPotatoesega, Tartus 02.08.2012

  4. "Eesti keele e-õppevara" - ettekanne Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi kevadpäevadel 2012, kättesaadav http://www.eeselts.edu.ee/ koolitused - kevadpäevad 2012

  5. "Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend" - ettekanne õpetajate ühenduse koostööpäeval 22.03.2012

  6. “Infotehnoloogilised vahendid õppetunnis” – http://www.slideshare.net/tiia/it-ainetunnis ja “Hindamismudelitest” – http://www.slideshare.net/tiia/hindamismudelid-presentation-638382 – ettekanded saksa keele õpetajate koostööpäevadel, Pärnu 20.11.2009

  7. “Hindamismudelite kasutamine üldhariduskoolis” – ettekanne e-Õppe Arenduskeskuse sügisseminaril, Mõdriku 19.11.2009

  8. “Mõistekaardid humanitaarainetes“ – Koolielu ideelaat „Elu koolis koos Tiigriga“; Tallinn, juuni 2009 http://www.slideshare.net/tiia/kaardid-1558441

  9. Senteo pultide tutvustus ja demonstratsioon – EITSA kevadkonverents; Tartu, aprill 2009

  10. „Tiigrihüpe ja eesti keele õpetamine koolis“ – Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi sügispäevad; Tallinn, november 2007 http://www.slideshare.net/tiia/eestikeel