Eesti keele e-õppematerjalide koostamine

Osalemine töörühma töös nii Eesti Keele Instituudis (2012) kui ka HITSAs (2014, 2015). Eesti keele õppevara: http://oppevara.hitsa.ee/eestikeel/

IT juhtimine

Aastatel 2011 - 2012 osalesin Tiigrihüppe SA töögrupis, mis töötas välja IT juhtimise mudelit. Tallinna Reaalkool osales IT juhtimise pilootprojektis, viies läbi oma kooli IT juhtimise sisehindamise. Samuti osalesin pilootprojekti raames kahe kooli IT juhtimise välishindamise protsessis. Täpsemalt:

http://eaq.ee/artiklid/kvaliteediuhing-arendab-edasi-koolide-it-juhtimise-mudelit

Eksamite Infosüsteem

REKKi (praegu Innove) Eksamite Infosüsteemi (EIS) katsetamise töörühmas osalemine 2011. - 2012. õa.

Tallinna linna 5. kl õpioskuste võistlus

Loon alates 2011. aastast koolivooru ja lõppvooru õpioskuste võistluse arvutiülesande (näiteks opioskused2011.pbworks.com/, osalen žürii töös.

Kirjandusraal

Kuulun Kirjandusraali žüriisse ning hindan saadetud töid alates 2007 aastast. http://kirjandusraal.blogspot.com/

Koolielu portaal

Olen Koolielu portaali eesti keele ja kirjanduse aineekspert ning hindan õpetajate õppematerjale. Olen hinnanud ka õpetajate ja õpilaste konkurssidele esitatud eesti keele ja kirjandusega seotud materjale.

Rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon (kuni jaan 2014)

Komisjoni koosolekutel käsitletakse Rahvuskaaslaste programmiga seotud haridusteemasid, määratakse haridusprojektide toetusi, arutatakse Eestist lähetatud õpetajate tööga seonduvaid küsimusi.