Läbiviidud koolitused

HITSA (endine Tiigrihüppe SA) koolitaja aastast 2001

60-tunnine põhikursus DigiTiiger

2006. – 2008. a Saue Gümnaasiumis

Tallinna Reaalkoolis: 2013 - 1 kursus; 2012 - 2 kursust; 2011 - 2 kursust; 2010 – 2 kursust; 2009 – 5 kursust

HotPotatoes, lisakursus – 2 koolitust (nov-dets 2008 ja aprill-mai 2009); Tallinna Reaalkoolis

2010 – 2 koolitust, 2011 - 1 koolitus

Interaktiivne tahvel klassiõpetajale, lisakursus – 4 koolitust (2010), 2011 - 2 koolitust, 2012 - 1 koolitus

Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend, lisakursus - pilootkoolitus (nov-dets 2011), koolitused - 3 (2012, 2013)

Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad, lisakursus - pilootkoolitus (dets 2012), koolitus - 1 (2014), koolitus - 1 (2015)

Uurimuslik õpe ja IKT, lisakursus - 1 koolitus (mai 2014)

Koolielu portaali õppimisüritused: "Hindamismudelid II" - 3 koolitust (nov-dets 2011, dets 2012, nov 2014), "Mõistekaart ainetunnis" - 1 (sept-okt 2012)

Projektipaun – ammu ja umbes 10 koolitust Saue Gümnaasiumis

Arvuti koolis – ammu ja palju Saue Gümnaasiumis

Teised koolitused

 1. Saue Gümnaasium - SMART tahvli koolitus õpetajatele, 18. märts 2014 - 6 tundi

 2. Rahumäe Põhikool - Moodle`õpikeskkonna koolitus õpetajatele, 25.10 ja 22.11.2012 - 8 tundi

 3. Paide Gümnaasium - Moodle`õpikeskkonna koolitus õpetajatele, 21.03.2012 - 8 tundi

 4. GoogleDocs ning küsitluste koostamine - Tallinna ülelinnalise algõpetuse ainesektsiooni õppepäeval, veebruar 2012, 2 tundi

 5. Paide Ühisgümnaasium ja Saue Gümnaasium - Moodle`õpikeskkonna koolitus õpetajatele, veebruar-märts 2011 - 26 tundi

 6. Tallinna Ülikool - SMART tahvli koolitus õppejõududele, veebruar 2011 - 6 tundi

 7. Tallinna Ülikool - SMART tahvli koolitus kutseõppe õpetajatele, oktoober 2010 - 4 tundi

 8. Tartu Ülikool – e-kursuse “Infopädevus ehk miks Google`ist ei piisatuutor, november 2009 – veebruar 2010

 9. Reaalkooli õpetajate sisekoolitused (kooli ajaveebid, puutetahvel, Senteo puldid, Excel, IrfanView, wikid, hindamismudelid, Weebly, Moodle jne) – 19 x 1,5 tundi; Tallinna Reaalkoolis (2008 - 2015): KIS, uus e-kool, Moodle`i testid, Word ja Excel 2007, VARU, GoogleForm, ajaveeb, SMART tahvel, Libre Office, arengumapi veebipõhine koostamine.

 10. praktiline töötuba „Veebipõhised töövahendid eesti keele ja kirjanduse tunnis“ – E-õppe konverents „Õpetajalt õpetajale”; Tallinna Reaalkoolis, oktoober 2008 http://eestikeel.wikispaces.com/

 11. Kirjandusraal eesti keele õpetajatele (wiki, Weebly, HotPot, Slideshare) – 16 tundi; Tallinna Reaalkoolis august 2008

 12. GoogleDocs kui ühiskirjutamisvahend - Koolielu IKT infotund, GAGis märts 2009 http://www.koolielu.ee/pages.php/03330112?txtid=8246