Avaldatud artiklid jm

"Hindamismudelite kasutamise metoodika" http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/?tegevus=metoodika

"Hindamismudelitest" http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/?tegevus=hindamismudelitest

“Raamat ja/või arvuti?” Koolielu 17.03.2009 http://www.koolielu.ee/pages.php/0710,22991

“Koolis on huvitav ja põnev!” Haridus 7-8/2007

“Mis on e-õpe ja milleks seda vaja on” PCWorld, november 2005

“Eesti keele ja kirjanduse tundidest arvutiklassis” Õpetajate Leht 06.02.2004 http://www.opleht.ee/Arhiiv/2004/06.02.04/aine/10.shtml