Organiseerimistöö

  1. Teadlaste Öö Tallinna Reaalkoolis - koolipoolne organisaator, sept 2013, 2014

  2. Ideelaat “Elu koolis koos Tiigriga” – eesti keele aineboksi sisustamine, 26.10.2010, http://keeljakirjandus.weebly.com/

  3. IKT sügiskonverents "Kooli uus õppetava" kaasorganiseerija (Tallinna Haridusamet, Tiigrihüppe SA ja HITSA, E-kool, Tallinna Reaalkool), 28.10.2011, 23.10.2012, 23.10.2013, 22.10.2014

  4. Konverents “Haridusasutus kui meeskond” kaasorganiseerija (Tallinna Haridusamet, Tiigrihüppe SA, E-kool, Tallinna Reaalkool), 25.10.2010

  5. Konverents “Õppijalt õppijale” kaasorganiseerija (Tallinna Haridusamet, Tiigrihüppe SA, E-kool, Tallinna Reaalkool), 6 töötoa sisustamine, 29.10.2009

  6. Ideelaat “Elu koolis koos Tiigriga” – eesti keele aineboksi sisustamine, 12.06.2009

  7. Konverents “Õpetajalt õpetajale” kaasorganiseerija (Tallinna Haridusamet, Tiigrihüppe SA, E-kool, Tallinna Reaalkool), puutetahvli töötubade sisustamine – 30. – 31. okt 2008