Tartu Ülikoo - konverents "Digivõimalused õppimises ja õpetamises", 2014, 6 tundi

Eesti Teadusagentuur - Uurimusliku õppe seminar, 2014, 4 tundi

Tiigrihüppe SA - Libre Office Koolielus, 2013, 12 tundi

TTÜ ehitustootluse instituut - Liitreaalsuse võimalusi tutvustav seminar-koolitus, 2013, 7 tundi

Tartu Ülikool - Õpetaja kutseõpingute alus- ja praktikamooduli koolitus innovatsioonikoolide meeskondadele, 2013, 26 tundi

Tiigrihüppe SA - Koolitajate koolitus "Täiskasvanute õppimise eripärad, täiskasvanute koolitaja. Konfliktide tüübid ja nende avaldumine, konfliktide lahendamise võtted", 2013, 12 tundi

Tiigrihüppe SA - Koolitajate koolitus "Koolituskavade ja koolitusmaterjalide korrektuur ja uuendused". LibreOffice, 2013, 6 tundi

Tiigrihüppe SA - Koolitajate koolitus "Tehnoloogia ja innovatsioon" ning "Loovus ja kaasaegne tehnoloogia", 2012, 14 tundi

Tiigrihüppe SA - IT juhtimise hindamise mudel ja metoodika, 2012, 8 tundi

Tiigrihüppe SA - Õppimine ja õpetamine digitaalses keskkonnas, 2012, 7 tundi

BCS Koolitus - Moodle ja GIMP, 2012, 50 tundi

TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskus - Haridustehnoloogide täienduskoolitus, 2012, 80 tundi

Tiigrihüppe SA - Õppimine ja õpetamine digitaalses keskkonnas, 2012, 7 tundi

Tallinna Õpetajate Maja Informaatika ainesektsioon: E-portfolio koolidele, arvuti kasutamine uurimustöös, Tallinna Ülikooli tegevused haridustehnoloogia ja kooli IKT valdkonna toetuseks, 2012, 2 tundi

Tiigrihüppe SA - Koolitajate koolitus: Skype koolitaja ja pedagoogi töös, Googli vahendid, Diigo,Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste mudel, 2011 18 tundi

Tiigrihüppe SA - Koolitajate e-kursus: Moodle, 2011, 20 tundi

Kunstihariduse Ühing “Uued meediad koolis“, august 2011, 14 tundi

Koolielu õppimisüritus “Õpime mängides“, dets 2010 – jaan 2011, 12 tundi

Koolielu õppimisüritus “Digipildid koolielus“, dets 2010, 24 tundi

BCS Koolitus, Tiigrihüppe Sihtasutus – “IKT juhtimine ja terviklik väljaarendamine koolis“, jaan 2011, 20 tundi

Eesti Meediakoolitajate Liit – osavõtt õppepäevast, jaan 2011, 6 tundi

Tallinna Haridusamet – “Tln haridusasutuste kvaliteediauhind 2011“, nov 2010, 10 tundi

haridusportaal Koolielu õppimisüritus – “E-raamatud“, okt-nov 2010, 12 tundi

Wikiülikool - “Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes”, aprill-juuni 2010, kursuse ajaveeb

OÜ Selge Pilt – “Arukas ajajuhtimine”, märts 2010

Eesti Esmaabikoolitajate Liit – “Esmaabikoolitus”, märts 2010, 16 tundi

e-Õppe Arenduskeskus – “Loov õpetus teeb igast inimesest geeniuse”, november 2009, 10 tundi

Integratsiooni Sihtasutus – “Mänguline kirjutamine arvutil”, mai 2009, 7 tundi

Tartu Ülikool – „Infopädevus ehk miks Google`ist ei piisa“ 2EAP (52 tundi) – 2009

MELT projekti rahvusvaheline koolitus Belgias – juuni 2008 (3 päeva)

Tartu Ülikool - eriala: koolikorralduse magister mentori erialal; lõpetamata (2005 – 2008)

Tartu Ülikool – “Andragoogika” 2 AP (J. Ginter) 2007 – paberit ei ole, sest magistritöö jäi kirjutamata ning kool lõpetamata, kõik õpitulemused olid õppeinfosüsteemis, millele ma enam ligi ei pääse.

Tiigrihüppe SA andragoogika 8-tunnine kursus “Täiskasvanud õppija ja täiskasvanud õppimise eripärad” (L. Jõgi) – 2006

Tiigrihüppe SA andragoogika 18-tunnine kursus “Õpetajast täiskasvanute koolitajaks” (L. Jõgi) – 2003