Recent Changes

Tuesday, January 20

 1. page Komisjonid ja töörühmad edited ... Aastatel 2011 - 2012 osalesin Tiigrihüppe SA töögrupis, mis töötas välja IT juhtimise mudelit.…
  ...
  Aastatel 2011 - 2012 osalesin Tiigrihüppe SA töögrupis, mis töötas välja IT juhtimise mudelit. Tallinna Reaalkool osales IT juhtimise pilootprojektis, viies läbi oma kooli IT juhtimise sisehindamise. Samuti osalesin pilootprojekti raames kahe kooli IT juhtimise välishindamise protsessis. Täpsemalt:
  http://eaq.ee/artiklid/kvaliteediuhing-arendab-edasi-koolide-it-juhtimise-mudelit
  Eksamite Infosüsteem
  REKKi (praegu Innove) Eksamite Infosüsteemi (EIS) katsetamise töörühmas osalemine 2011. - 2012. õa.

  Tallinna linna 5. kl õpioskuste võistlus
  Loon alates 2011. aastast koolivooru ja lõppvooru õpioskuste võistluse arvutiülesande (näiteks opioskused2011.pbworks.com/, osalen žürii töös.
  (view changes)
  10:34 pm

Thursday, January 15

 1. page Ettekanded edited Ettekanded {nutid_tunnis.pptx} (rõhk nutiseadmetel) "Tehnoloogilised vahendid eesti keel…

  Ettekanded
  {nutid_tunnis.pptx} (rõhk nutiseadmetel)"Tehnoloogilised vahendid eesti keele ja kirjanduse tunnis" - ettekanne
  "Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend" - ettekanne võõrkeeleõpetajate koostööpäevadel Pärnus 17.11.2012
  Väliseesti õpetajatele e-õppevara tutvustamine ja testide koostamine HotPotatoesega, Tartus 02.08.2012
  (view changes)
  1:40 am
 2. page Ettekanded edited Ettekanded "Tehnoloogilised vahendid eesti keele ja kirjanduse tundides" (rõhk {nuti…

  Ettekanded
  "Tehnoloogilised vahendid eesti keele ja kirjanduse tundides" (rõhk{nutid_tunnis.pptx} (rõhk nutiseadmetel) -
  "Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend" - ettekanne võõrkeeleõpetajate koostööpäevadel Pärnus 17.11.2012
  Väliseesti õpetajatele e-õppevara tutvustamine ja testide koostamine HotPotatoesega, Tartus 02.08.2012
  (view changes)
  1:39 am
 3. 1:38 am
 4. page Komisjonid ja töörühmad edited Eesti keele e-õppematerjalide koostamine ... (2014, 2015). Eesti keele õppevara: http://oppev…

  Eesti keele e-õppematerjalide koostamine
  ...
  (2014, 2015). Eesti keele õppevara: http://oppevara.hitsa.ee/eestikeel/
  IT juhtimine
  Aastatel 2011 - 2012 osalesin Tiigrihüppe SA töögrupis, mis töötas välja IT juhtimise mudelit. Tallinna Reaalkool osales IT juhtimise pilootprojektis, viies läbi oma kooli IT juhtimise sisehindamise. Samuti osalesin pilootprojekti raames kahe kooli IT juhtimise välishindamise protsessis. Täpsemalt:
  (view changes)
  1:24 am

Monday, January 12

 1. page Täiendkoolitused edited Tartu Ülikoo - konverents "Digivõimalused õppimises ja õpetamises", 2014, 6 tundi Ee…

  Tartu Ülikoo - konverents "Digivõimalused õppimises ja õpetamises", 2014, 6 tundi
  Eesti Teadusagentuur - Uurimusliku õppe seminar, 2014, 4 tundi
  Tiigrihüppe SA - Libre Office Koolielus, 2013, 12 tundi
  (view changes)
  11:29 pm
 2. page Koolitaja edited ... Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad, lisakursus - pilootkoolitus (dets 2012), koolitus - 1 (2014…
  ...
  Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad, lisakursus - pilootkoolitus (dets 2012), koolitus - 1 (2014), koolitus - 1 (2015)
  Uurimuslik õpe ja IKT, lisakursus - 1 koolitus (mai 2014)
  ...
  - 3 koolituskoolitust (nov-dets 2011,
  Projektipaun – ammu ja umbes 10 koolitust Saue Gümnaasiumis
  Arvuti koolis – ammu ja palju Saue Gümnaasiumis
  (view changes)
  11:22 pm

Thursday, January 8

 1. page Õppematerjalid edited ... Kreutzwald (veebileht) Kreutzwald (esitlus) Antiikkirjandus 10. kl Mowgli, tööleht 5. kl …
  ...
  Kreutzwald (veebileht)
  Kreutzwald (esitlus)
  Antiikkirjandus 10. kl
  Mowgli, tööleht 5. kl (Tiia Niggulis ja Anu Lauri)
  ...
  lõputöö näide Sauropolis ja PBWorksis
  Elektrooniliste õppematerjalide kogu eesti keele ja kultuuri õppeks: http://e-materjalid.wikispaces.com/avaleht
  Elektrooniliste õppematerjalide ja juhendite kogu
  (view changes)
  5:29 am

More